Der er ingen kommende aktiviteter.

Nyheder fra forbundet

Formandens indlæg til bladet.

Formandens indlæg efteråret2022

Så gik det forår, hvor der blev fisket og nogen fik fisk med hjem. Det er mit indtryk, at det er meget forskelligt, hvor godt den enkeltes fiskeri har forløbet. Hvad der er årsagen til de store forskelle på de enkelte fiskers fangstresultater er dog mig uvist, men vi håber, at efteråret får fiskeriet jævnet mere ud.

Først på efteråret kan der jo også fiskes efter makrel, og så må vi se, om klimaændringerne bringer andre fiskearter til vores vande. Fisk, der kan give en ekstra dimension i fiskeriet.

Vi havde igen i år nogle gode dage ved udmundingen af Hundstrup å, hvor vi igen fik skræmt skarver væk.  Det giver forhåbentlig nogle flere havørrede at fiske efter.

Der har været et opstartsmøde i Assens om ”Kysthjælpere” som har været omtalt i Sportsfiskeren. Der skal arbejdes på at få lagt stenrev eller sten ud på steder, hvor der er begrænset bevoksning, så der kan blive skjulesteder for de mindre fisk. Dertil er det planen at få plantet ålegræs ud i samme og andre områder. Det skulle til sammen give rovfiskene mulighed for at finde byttedyr, og de mindre fisk kan finde skjul for bla. skarver.

Vi afventer nu det næste møde, da Helnæsbugtens fritidsfiskere have en ansøgning ind om at udlægge stenrev i bugten, og så høre resultatet på denne ansøgning. De har jo tidligere fået udsat muslinger, som de mener holder Helnæsbugen fri for iltsvind, som findes lige uden for i Lillebælt.

Det er i avisen omtalt, at der i vinters var overløb i kloarkerne i Odense, og der blev udled 1,9 mil. kubikmeter spildevand til Odense å – fjord. Det skyldtes for høj vandstand i åen Jeg har skrevet til vandcenter Syd ang. muligheden for at få fjernet opstemningerne i Odense å, hvis det var dem, der skabte den forhøjede vandstand. Det er det formentlig ikke, men de meddelte tilbage, at det er undersøgt, hvad overløb i rensningsanlæg betyder for forureningen. Det har vist sig, at overløb udgør 1,5 % af kvælstofforureningen, og det samlede forureningspres fra spildevandet i alt udgør 10 %.  Landbrugets udledning udgør 60-70 %.

Resten fra andre kilder. Så ud fra det, så er jeg ikke i tvivl om, hvor det politiske pres på reduktion af kvælstof skal ligge.

 

Knæk og Bræk

Kim Laursen. Formand.